Leveringsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene- en Betalingsvoorwaarden van de leden van de sectie Matrassenfabrikanten van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de Arron-dissementsrechtbank te Haarlem d.d. 19 november 2003 onder nummer 170/2003.

Reclamaties binnen 8 dagen na factuurdatum.
Alle genoemde prijzen zijn advies verkoop-prijzen inclusief BTW.

Franco huis bij zendingen boven € 400,00 netto inkoop. En alleen op het vaste land.

Vrachtkosten bij leveringen onder € 400,00 bedragen € 20,00
Vrachtkosten bij leveringen onder € 200,00 bedragen € 35,00

Bodyform verleent garantie, voor zover de gebreken aan Bodyform zijn toe te schrijven. Slijtage en het verkeerd gebruiken van het produkt vallen niet onder garantie. Binnen 2 jaar na factuurdatum van Bodyform geven wij volledige garantie.
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Voor bezorging op de eilanden gelden andere tarieven.
Deze tarieven zijn opvraagbaar.

© 2015. All Rights Reserved. Created by beeSeen